ReadyPlanet.com
dot
bulletชมภาพกิจกรรมต่างๆของวัดได้ที่นี้
dot
กิจกรรมทั่วไป
dot
bulletงานวันลอยกระทง
bulletนักพุตบอล ปี 2548
bulletดาวดวงเด่น
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletผู้จัดการรายวัน
bulletคม-ชัด-ลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletสำนักข่าวไทย
bulletสยามรัฐ
bulletรวมข่าวดังทั่วไป
bullet00112
dot
ข่าวกีฬา
dot
bulletThailandsport
bulletSiamsport
dot
เวปวัดไทยในกลุ่มสหภาพยุโรป
dot
bulletวัดพุทธาราม สวีเดน
bulletวัดศรีนครินฯ สวิส
bulletวัดไทยเดนมาร์ก
bulletวัดพุทธวิหาร เบอร์ลิน
bulletฟังเสียงสวดมนต์
bulletอากาศประเทศไอซ์แลนด์
bulletรวมลิงค์วัดไทยในต่างประเทศ
bulletวัดไทยเนอร์เวย์
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletวัดสระเกศ
bulletวัดพระพุทธบาทตากผ้า
bulletละคร หนัง เกมโชว์ อื่นฯ
bulletวัดไทยเดนมาร์ก
dot
เวปไซต์ท่องเที่ยวทั่วไป
dot
bulletbluelagoonไอซ์แลนด์
bullethttp://watthai.dk/
dot
ข่าวสารต่างๆๆ

dot
dot
เวปจองตั๋วของสายการบิน
dot
bulletสายการบินไอซ์แลนด์แอร์
bulletสายการบินภายในประเทศของไอซ์แลนด์
bulletสายการบินเอํกเพจ
bulletตรวจเวลาเที่ยวบินไอซ์แลดน์
bulletkeflavikairport.comเวลาเที่ยวบิน
bulletเวปตั่วเครื่องบินทั่วโลก
dot
ร้านอาหารไทย/Thai Food-Restaurant in Iceland
dot
bulletร้านครัวไทย - Krua Thai
bulletร้านครัวสยาม - Krua Siam
bulletร้านไทยช็อป-Thai Shop
bulletร้านสวัสดี - Sawatdee
bulletร้าน Thailand Take Away
bulletร้านไทยกริล - Thai Gril
bulletร้านแม่ย่า-Mea Ya
bulletร้านThaimattofan
dot
จองที่พักโรงแรมไทยและต่างประเทศ
dot
bulletจองที่พักโรงแรมทั่วโลก
bulletจองโรงแรมในประเทศไอซ์แลนด์
bulletจองตั๋วเครื่องบินทั่วโลก
bulletเกสท์เฮาส์ หอพัก อพาร์ทเม้นต์ โดยเจ้าของคนไทย
bulletดูหนังฟังเพลง
dot
ดูหนังฟังเพลง
dot
bulletดูหนัง ดูละคร ฟังเพลง ที่นี่ที่เดียว doothaitv.net
bulletวิทยุออนไลน์ฟ้าเดียวกัน
สรุปการจัดงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนครั้งที่ 3 (11-21 ก.ค. 2551)

สรุปการจัดงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนครั้งที่ 3
เพื่อน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ
ณ วัดไทยไอซ์แลนด์   เมืองโคปาโวก  เรกยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์
11-21  กรกฎาคม 2551

หลักการเหตุผล

        วัดไทยไอซ์แลนด์ ในฐานะเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาในประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นศูนย์กลางชุมชนคนไทยในประเทศไอซ์แลนด์ ที่ได้ทำงานในหลายลักษณะโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม และความเข้าในอันดีต่อพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการพบปะ สังสรรค์และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในแบบชาวพุทธ

          พร้อมกันนั้นในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ถึงแก่สวรรคต ซึ่งนำความสูญเสียอย่างใหญ่แก่พระบรมศานุวงศ์และพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ ซึ่งในทุกภาคส่วนก็ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญุตาต่อพระองค์ท่านอย่างที่ปรากฏเป็นที่ทราบกันในวงกว้าง

ชุมชนคนไทยในประเทศไอซ์แลนด์ ได้รำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ได้ดำริร่วมกับวัดไทยไอซ์แลนด์ โดยพุทธสมาคม ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 3  เพื่ออุทิศถวายน้อมเกล้าเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมของลูกหลานไทย และในฐานะพสกนิกรที่จงรักภักดีต่อพระบรมวงศานุวงศ์ จึงได้กระทำกตัญญูกตเวทิตา ต่อพระองค์ท่านผู้มีคุณูปการต่อคนไทย  

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติ และความเข้าใจต่อศาสนาให้กับลูกหลานไทยในต่างแดนได้เข้าใจถึงแนวประพฤติ วัตรปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมต่อพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการสร้างแบบอย่าง และค่านิยมที่ดีงามต่อเยาวชนลูกหลานไทยในต่างแดนด้วย

วัตถุประสงค์

          1.น้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ
          2. ส่งเสริมลูกหลานไทยในต่างแดนได้เข้าศึกษาอบรมรูปแบบและแนวทางตามคำสอนในทางพระพุทธศาสนา
          3. ส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อพระพุทธศาสนาของชาวพุทธในประเทศไอซ์แลนด์

คณะพระวิทยากร

พระเดชพระคุณพระราชปัญญาโสภณ  เลขานุการในสมเด็จพระพุฒาจารย์   ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  วัดสระเกศ กทม.มาเป็นประธานพิธี  โดยเป็นประธานในพิธีปลงผมผู้เข้ารับการบรรพชา  พิธเทศน์สอนาคเพื่อให้เยาวชนผู้บวชเข้าใจเจตนารมณ์ในการบวช และส่งเสริมให้เกิดความกตัญญูต่อบุพการี  

          พระมหาประสิทธิ์ สิรินฺธโร (พระครูวิเทศสิริธรรม) ประธานพุทธสมาคม และประธานจัดงานโครงการบรรพชสสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๓ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ

พระเจริญชัย จนฺทสุทฺโธ  พระธรรมทูตจากวัดไทยเดนมาร์ก ที่มาจำพรรษาและช่วยงานที่วัดไทยไอซ์แลนด์เป็นพระวิทยากร ในการอบรม นำทำวัตรสวดมนต์เจริญภาวนา

คณะพระวิทยากร  ผู้ติดตามพระอุปัชฌาย์ จำนวน  2 รูป คือ พระมหาปิยะ  ฐิติปิโย  และพระมหาบุญทวี  จนฺทวํโส จากวัดสระเกศ  มาเป็นวิทยากรร่วมในการจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้

สถานที่จัดงาน

          ณ วัดไทยไอซ์แลนด์   เมืองโคปาโวก  เรกยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์
กำหนดการ

ระหว่างวันที่ 11-21  กรกฎาคม 2551

กำหนดการโครงการ

        วันที่ 11 กรกฎาคม 2551 (พิธีปลงผมนาค เทศน์สอนนาค พิธีบายศรีสู่ขวัญ)

  

          เวลา 17.00 น.ได้มีพิธีปลงผมนาคแก่ยุวชนที่จะเข้ารับการบรรพชา  จำนวนทั้ง 7 คน โดยมีพระราชปัญญาโสภณ  เลขานุการในสมเด็จพระพุฒาจารย์  ประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระมหาประสิทธิ์ สิรินฺธโร (พระครูวิเทศสิริธรรม) ประธานดำเนินงาน  MR.KJARTON  BORG  กงสุลไทยประจำประเทศไอซ์แลนด์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส รวมทั้งผู้ปกครองยุวชนที่จะเข้ารับการบรรพชา ร่วมกันปลงผมนาคก่อนที่จะเข้ารับการบรรพชา  และญาติ แขกผู้เกียรติได้ร่วมกันปลงผมโดยลำดับ  เมื่อเสร็จแล้วจึงได้มีการแต่งชุดนาคสีขาวพร้อมเพื่อเข้าสู่พิธีเทศน์สอนนาคและทำขวัญนาคเป็นลำดับต่อไป

   

เวลา 18.00 น  ได้มีพิธีบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล มีการเทศน์สอนนาคโดยพระราชปัญญาโสภณ  ได้แสดงธรรมในเรื่องของคุณค่าของการบวช  คุณค่าของการเป็นชาวพุทธ และเป็นแบบอย่างของลูกในการกระทำกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาด้วยการบรรพชาถือบวช  

จากนั้นได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือนาคน้อยที่เข้าพิธีดังกล่าว  จากนั้นได้มีการพบปะสังสรรค์กัน รับประทานอาหารร่วมกันระหว่างแขกที่มาร่วมงาน ญาติพี่น้องและยุวชนที่จะเข้ารับการบรรพชาโดยในวันดังกล่าวผู้เข้าร่วมงานประมาณ 70 คน

 

วันที่ 12  กรกฎาคม 2551 (มอบถวายผ้าไตร พิธีบรรพชา)

          เวลา 09.00 น. มีพิธีมอบถวายผ้าไตรถวายผ้าไตรแก่นาคน้อยที่เข้ารับการบรรพชา จำนวน 7 คน (ในครั้งนี้สมเด็จพระพุฒจารย์ วัดสระเกศ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงมอบผ้าไตรประทานเพื่ออุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนครั้งที่ 3 โดยมีพระราชปัญญาโสภณ เป็นผู้นำมา) Mr.Kjarton Borg กงสุลไทยประจำประเทศไอซ์แลนด์ ได้เป็นประธานมอบผ้าไตรแก่สามเณร เพื่อเป็นการอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ฯ

  

          เวลา  10.00 น. ได้มีพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อเป็นการอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ โดยมีพระราชปัญญาโสภณ เลขานุการในสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หลังจากนั้นองค์อุปัชฌาย์ได้ให้โอวาทเป็นเสร็จพิธีการบรรพชา

  

          เวลา 10.00 น. ได้มีพิธีการทำบุญตักบาตร ถวายอาหารบิณฑบาต ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณรที่เข้ารับการบรรพชา

          เวลา 11.00 น. ถวายอาหารบิณฑบาต แด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร

          เวลา 12.00 น. ได้มีพิธีการมอบ "ฉายาบัตร" แก่สามเณรที่เข้ารับการบรรพชา จำนวน 7 รูป  จากนั้นคณะศรัทธา เจ้าภาพในแต่ละรายการได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแต่พระราชปัญญาโสภณ องค์ประธานฝ่ายสงฆ์

  

          เวลา 13.00 น. กงสุลไทย สมาคมพุทธ สมาคมไทย รวมทั้งชาวไทยไอซ์แลนด์ได้วางพวงมาลา กล่าวถวายคำไว้อาลัยจากการจัดงานในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนครั้งที่ 3 เพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ   

  

กิจวัตรประจำวันระหว่างอบรม

          05.30 น.      ทำวัตรสวดมนต์-บำเพ็ญจิตภาวนา

          06.30 น.      กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์

          07.00 น.      ฉันภัตตาหารเช้า

          08.30 น.      กิจกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาภาคทฤษฎี

          11.00 น.      ฉันภัตตาหารเพล

          13.00 น.      กิจกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาภาคทฤษฎี

          15.00 น.      กิจกรรมสันทนาการเชิงพุทธ

          17.00 น.      กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์

          18.00 น.      ทำวัตรสวดมนต์-บำเพ็ญจิตภาวนา

          19.00 น.      ศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านวีดีทัศน์

          20.30 น.      พักผ่อน-จำวัตร    

 

ผู้เข้ารับการบรรพชา   

ที่

        ชื่อสามเณร

          ผู้ปกครอง

1

สามเณรวิศรุต  แก่นจันทร์

นางสาลิกา    พิศเพลิน

2

สามเณรจีรศักดิ์ ขอหน่วงกลาง

นางสายรุ้ง      นางหงษ์

3

สามเณรเนติพงษ์  สายทรัพย์

นางสหัส       วงศ์มหาดไทย

4

สามเณรธนูฤทธิ์   อารยะรังษี

นางละออง      ประจงกาญน์

5

สามเณรศุรวุฒิ  นามวิชิต

นางวันวิสา       สุสี

6

สามเณรสุวิทย์  จอดนอก

นางขวัญจิรา     โคตรสาขา

7

สามเณรเณรกฤษดา  แพนดร

นางกันฑิมา        แพนดร

 

  

กิจกรรมระหว่างโครงการ

          เมื่อสามเณรทั้งหมดได้บรรพชาแล้ว คณะพระวิทยากรได้จัดอบรมให้ความรู้ในส่วนของภาคทฤษฎีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ตามความเหมาะสมกับวัยของผู้เข้ารับการบรรพชา ผ่านการบรรยาย สื่อวิดีทัศน์ และการปฏิบัติให้ดู ในแต่ละวันตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ยุวชนลูกหลานไทยต่างแดนได้เข้าใจกรอบ และวิธีคิดในทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภาคปฏิบัติที่เป็นส่วนเสริมร่วมกับภาคทฤษฎี คือ

1.     ทำวัตรสวดมนต์ -  ฝึกปฏิบัติภาวนา  ในตอนเช้าและเย็นทุกวันจะนำสามเณรไหว้พระสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่วัย เพื่อประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจและสร้างแบบของการเรียนรู้ของลูกหลานไทยที่เข้าบวชเป็นสามเณรที่วัดไทย

  

2.     กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ส่งเสริมให้สามเณรที่เข้ารับการบรรพชา ได้ฝึกการเสียสละ ทำงานร่วมกัน และฝึกบริการซึ่งกันและ เช่น การพาทำความสะอาดวัด ตัดหญ้า กับขยะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำความสะอาดภาชนะ อาหาร เก็บโต๊ะอาหาร โดยให้คำอธิบายเสริมเพื่อทำความเข้าใจว่า ทุกสิ่งที่สามเณรกระทำเป็นการฝึกทักษะในการเสียสละ เป็นการพัฒนาจิตอาสา คือการให้บริการผู้อื่นหรือช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเรืองเมตตา(ความมีน้ำใจ)  สัมมาวายามะ (ความพยายามในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะควร หรือเวยยาวัจมัย (การขวนขวายช่วยเหลือในกิจที่ชอบเหมาะสม)

 

3.     ทัศนะศึกษานอกสถานที่

3.1    การพาน้องสามเณรไปทัศนศึกษาในห้องสมุดเมืองโคปาโวก 

3.2     พิพิธภัณฑ์-ห้องสมุดเมืองโคปาโวก

3.3     พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

3.4     หอสมุดแห่งชาติ

3.5     หอศิลปะแห่งชาติ

3.6     พิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยา

3.7    พิพิธภัณฑ์เอกสารเก่า

3.8    สวนสัตว์

  

        พิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยา                                 หอศิลป์แห่งชาติ                                       สวนสัตว์เรกยาวิก

เหตุผลของการนำน้องสามเณรไปทัศนศึกษาเพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนลูกหลานไทย ตามความเหมาะสมโดยผสมผสานการให้ความรู้ร่วมกับแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้น้องสามเณรเข้าใจโลกทัศน์ทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

4.     มารยาทพุทธ-มารยาทไทย การกราบ การไหว้ การยืน การนั่ง การพูด คุย รวมถึงการรับประทานอาหารบนโต๊ะตามแบบมารยาทไทย เป็นต้น โดยความหมายเป็นการส่งเสริมให้ลูกหลายไทย ได้เข้าใจรูปแบบและการดำเนินชีวิตตามแนวทางของชาวพุทธ อันเป็นการสอดคล้องกับมารยาทไทย และมารยาทพุทธ

  

5.     พุทธสัมพันธ์ เป็นการนำสามเณรที่เข้าบรรพชาที่วัดไทยไอซ์แลนด์ ไปเรียนรู้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร ประเทศเดนมาร์ก โดยให้สามเณรไปฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับคนไทยในชุมชนอื่น และเรียนรู้พิธีกรรม ศาสนา รวมทั้งการปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกับคนไทยในชุมชนอื่น ๆ เป็นระยะเวลา 1 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม  2551 -  15  สิงหาคม  2551   ผลที่ได้รับคือเยาวชนลูกหลานไทยของไอซ์แลนด์มีพัฒนาการที่ดี และมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางที่มุ่งหวังและเป็นไปตามความเหมาะสม

  

6.เมื่อสิ้นสุดโครงการ ฯ ได้มีการมอบวุฒิบัตรสำหรับสามเณรทีเข้ารับการบรรพชาตลอดระยะของโครงการ คือตั้งแต่ 11 - 21 กรกฎาคม 2551 โดยกงสุลไทย Mr.Kjarton borg เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้ เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 51 เวลา  13.00 น.

         

ผลที่ได้รับ

1.     ลูกหลานไทยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนได้เข้าใกล้ชิดวัด และพระพุทธศาสนารวมทั้งชาวพุทธยังได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมในแบบชาวพุทธ

2.  ชาวพุทธได้ปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา เป็นการรักษา สืบทอด และสร้างวัฒนธรรมชุมชนชาวพุทธในต่างแดนได้อย่างถูกต้อง

3. เป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีงามสำหรับชาวพุทธไทยในต่างแดน รวมทั้งยังเป็นการสร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่ลูกหลานไทยในต่างแดนได้เห็น และเข้าใจด้วยภาพที่ปฏิบัติให้ดู

4. พสกนิกรชาวไทยที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพในประเทศไอซ์แลนด์  ได้แสดงความจงรักภักดี และแสดงออกผ่านการส่งลูกหลานเข้า  บรรพชาในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเป็นการอุทิศถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ฯ

 

ดูภาพเพิ่มเติม http://www.flickr.com/photos/watthaiiceland/

  
กิจกรรมต่างๆ

สามเณรภาคฤดูร้อนวัดไทยไอซ์แลนด์ครั้งที่ 5
คณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงวัดไทยไอซ์แลน
กศน. วัดไทยไอซ์แลนด์ จัดกิจกรรม วิทยาศาสตร์ 28/11/53
สมาคมจัดงานประเพณีลอยกระทง 2553 ไอซ์แลนด์
งานราตรีนักฟุตบอลทีมวัดไทยไอซ์แลนด์
จัดเทิดพระเกียรติในหลวง 83 ปี
Reykjavik - พิธีวางดอกไม้จันทร์สมเด็จพระพี่นาง ฯ 15/11/51
กองทุน กรรมธรรม์
กองทุน กรรมธรรม์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
Headline
ประเทศไอซ์แลนด์ จัดเทิดพระเกียรติในหลวง 83 ปี
Headline
งานราตรีนักฟุตบอลทีมวัดไทยไอซ์แลนด์ article
Headline
ภูเขาไฟไอซ์แลนด์ระเบิด 2 ลูก article
ก่อสร้างโรงวัดไทยไอซ์แลนด์ article
ชาวไทยในจังหวัดอาคูเรย์รี่และใกล้เคียง ร่วมจัดงานถวายพระพร 82 พระพรรษา article
การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมไทยไอซ์แลนด์ 2552
นักฟุตบอลวัดไทยไอซ์แลนด์ 2552 article
ราตรีประเพณีสงกรานต์ article
งานวันมหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๒ article
มอบเงินช่วยเหลือ article
Reykjavik-จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช (6/12/51)
สรุปงานปฏิบัติธรรมเพื่อชีวิตที่เป็นสุข (ปฏิบัติธรรมวันแม่) 16-17 ส.ค.51
Akureyri-ทำบุญบ้านวิภา สุดี 16/11/51
Akureyri-ลอยกระทง เพ็ญเดือนสิบสอง 12/11/51
Akureyri-ทำบุญส่งท้าย-วัดไทยไอซ์แลนด์อาคูเรยรี 9/11/51
Reykjavik-สมาคมไทยถวายผ้าป่าสามัคคี 8/11/51 article
สรุปงานโครงการวัดไทยไอซ์แลนด์ สาขาอาคูเรยรี
Reykjavik-งานลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ (29/11/51) article
Akureyri-ทำบุญบ้านคุณนารีรัตน์(แหม่ม)พระสุนิน (26/10/51)
Denmark-ร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร 19/10/51
Denmark-ร่วมมุทิตาสักการะ 60 ปี พระครูวิสุทธิธรรมวิเทศ วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร 11-12/10/51
Akureyri-โครงการ"ออมทรัพย์-ออมบุญ" (รู้ใช้รู้จ่ายภายใต้เศรษฐกิจที่ฝืดเคือง)
Akureyri- โครงการจัดตั้งกองทุนชาวไทย ชาวพุทธอาคูเรยรี (15/10/51)
Akureyri-ทำบุญวันเทโวโรหณะ วัดไทยไอซ์แลนด์ อาคูเรยรี (15/10/51)
Akureyri-โครงการเรียนภาษาไอซ์แลนด์ด้วยภาษาไทย 30 ชม. (ก.ย.-ต.ค.51)
Akureyri- ทำบุญออกพรรษา วัดไทยไอซ์แลนด์ สาขาอาคูเรยรี 12/10/51
Akureyri- สวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์วัดไทยไอซ์แลนด์ อาคูเรยรี 5/10/51 article
Akureyri- ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดไทยไอซ์แลนด์ สาขาอาคูเรยรี 5/10/51
Reykjavik-ทำบุญวันออกพรรษาที่วัดไทยไอซ์แลนด์ 5/10/2551
กิจกรรมชาวพุทธ-Dalvik-ทำบุญขึ้นบ้านใหม่คุณกนกวรรณ (น้อย) ศรีชัยมูล 5/10/2551
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri- ทำบุญขึ้นบ้านใหม่คุณนัทกาล (โอ๋) เจริญสุข 4/10/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Grenivik- ทำบุญวันเกิดและทำบุญบ้านคุณอำพร สวัสดี 28/9/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri- ทำบุญขึ้นบ้านใหม่คุณยันต์(หน่อย) ขันใกล้ 27/9/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri- ทำบุญบ้านคุณบุญหยก บำรุงจิตร 21/9/51
Hafnið - งานสวดพระอภิธรรมศพนางมณเฑียร นนท์ชมภู 22/09/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Ísafjörður ทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่ คุณสินธุ (ป้อม) สีดำ Pálína Sinthu Björnsson 21 /09/51 article
กิจกรรมชาวพุทธ-Ísafjörður ทำบุญบ้านคุณ Sophaporn Sandra Arnórsson(นุช) 20 /09/51
ทำบุญเปิดร้านอาหารไทย Reykjavik โดยคุณพัชรี พร้อมครอบครัว 13/09/2551
กิจกรรมชาวพุทธ-Ólafsfirði ทำบุญบ้านนารี (อ้อย)เกิดทะเล 7/9/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri ทำบุญขึ้นบ้านใหม่สายฝน เบ้าพิลา 6/09/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri ทำบุญบ้านวราภรณ์ ไชยสุวรรณ 30/08/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri ทำบุญบ้านจุฑามาศ(บุ๋ม)เบ้าพิลา 29/08/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Keflavík ทำบุญขึ้นบ้านใหม่อรสา(อุ๋ย) สมยงค์ หมู่บ้าน Garður เขต Keflavík 23/08/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri-ทำบุญขึ้นบ้านใหม่สมจิตร (อ้อย)นวลบุญมา 10/8/51
เลี้ยงต้อนรับเอกอัครราชทูตไทยประจำเดือนมาร์ก 15 มิ.ย. 2551
มอบชุดนักฟุตบอลทีมวัดไทยไอซ์แลนด์ 19 ก.ค. 51 (Giving Dress for Watthai's Football Team 19 july 08)
ทำบุญเข้าพรรษา - วันอาสาฬหบูชา 19 ก.ค.2551 (Merrit Making on Asarahabucha Day and Khoapasa Day- 19 july 08)
บวชสามเณรภาคฤดูร้อน (12 ก.ค.2551) Ordination Novice in Watthaiiceland 12-07-2008
ลอยกระทง ปี 50 (17/11/50) Loykrathong Festival in Iceland
Reykjavik-โครงการครัวไทย สู่ไอซ์แลนด์ (2-3 ก.ค.2551)
Akureyri-ผ้าป่าสามัคคี ปี 2551 ณ บ้านริมทะเลของคุณวิภา สุดี 4-6/7/51
Reykjarvik-งานกงสุลสัญจรครั้งที่ 6/2551 (2-3 ก.ค.2551)
วัดกำลังวางระบบท่อน้ำทิ้ง article
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดไทยไอซ์แลนด์ (30 มิ.ย.- 7 ก.ค.2550) article
Ísafjörður- งานทำบุญขั้นบ้านใหม่ คุณศุภิสรา(ปู)สอนอยู่ article
หนูน้อยนพมาศ 2549 article
ภาพการปิดการเรียนการสอน article
Kopavogur เมืองที่วัดไทยอยู่ article
16 ข้อ"พุทธทำนาย" article
ประมวลภาพเหตุการณ์มหันตภัยคลื่นยักษ์ "สึนามิ" article
ทุ่งบัวตอง article
ไอซ์แลนด์ภาค 2 article
ประวัติประเทศไอซ์แลนด์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.