ReadyPlanet.com
dot
bulletชมภาพกิจกรรมต่างๆของวัดได้ที่นี้
dot
กิจกรรมทั่วไป
dot
bulletงานวันลอยกระทง
bulletนักพุตบอล ปี 2548
bulletดาวดวงเด่น
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletผู้จัดการรายวัน
bulletคม-ชัด-ลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletสำนักข่าวไทย
bulletสยามรัฐ
bulletรวมข่าวดังทั่วไป
bullet00112
dot
ข่าวกีฬา
dot
bulletThailandsport
bulletSiamsport
dot
เวปวัดไทยในกลุ่มสหภาพยุโรป
dot
bulletวัดพุทธาราม สวีเดน
bulletวัดศรีนครินฯ สวิส
bulletวัดไทยเดนมาร์ก
bulletวัดพุทธวิหาร เบอร์ลิน
bulletฟังเสียงสวดมนต์
bulletอากาศประเทศไอซ์แลนด์
bulletรวมลิงค์วัดไทยในต่างประเทศ
bulletวัดไทยเนอร์เวย์
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletวัดสระเกศ
bulletวัดพระพุทธบาทตากผ้า
bulletละคร หนัง เกมโชว์ อื่นฯ
bulletวัดไทยเดนมาร์ก
dot
เวปไซต์ท่องเที่ยวทั่วไป
dot
bulletbluelagoonไอซ์แลนด์
bullethttp://watthai.dk/
dot
ข่าวสารต่างๆๆ

dot
dot
เวปจองตั๋วของสายการบิน
dot
bulletสายการบินไอซ์แลนด์แอร์
bulletสายการบินภายในประเทศของไอซ์แลนด์
bulletสายการบินเอํกเพจ
bulletตรวจเวลาเที่ยวบินไอซ์แลดน์
bulletkeflavikairport.comเวลาเที่ยวบิน
bulletเวปตั่วเครื่องบินทั่วโลก
dot
ร้านอาหารไทย/Thai Food-Restaurant in Iceland
dot
bulletร้านครัวไทย - Krua Thai
bulletร้านครัวสยาม - Krua Siam
bulletร้านไทยช็อป-Thai Shop
bulletร้านสวัสดี - Sawatdee
bulletร้าน Thailand Take Away
bulletร้านไทยกริล - Thai Gril
bulletร้านแม่ย่า-Mea Ya
bulletร้านThaimattofan
dot
จองที่พักโรงแรมไทยและต่างประเทศ
dot
bulletจองที่พักโรงแรมทั่วโลก
bulletจองโรงแรมในประเทศไอซ์แลนด์
bulletจองตั๋วเครื่องบินทั่วโลก
bulletเกสท์เฮาส์ หอพัก อพาร์ทเม้นต์ โดยเจ้าของคนไทย
bulletดูหนังฟังเพลง
dot
ดูหนังฟังเพลง
dot
bulletดูหนัง ดูละคร ฟังเพลง ที่นี่ที่เดียว doothaitv.net
bulletวิทยุออนไลน์ฟ้าเดียวกัน
สรุปงานโครงการวัดไทยไอซ์แลนด์ สาขาอาคูเรยรี

                           สรุปงานโครงการวัดไทยไอซ์แลนด์ สาขาอาคูเรยรี

1.หลักการเหตุผล

สืบเนื่องจากวัดไทยไอซ์แลนด์ และชาวพุทธในเมืองอาคูเรยรี มีโครงการส่งพระไปอยู่ร่วมปฏิบัติธรรมกับชาวพุทธในเมืองดังกล่าว ประจำพรรษา ปี 2551 เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  รวมทั้งจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธไทยในเมืองดังกล่าว โดยมีพื้นที่ครอบคลุมชาวพุทธในเมืองอาคูรี และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีชาวพุทธไทย ชาวพุทธ ประมาณ 50 คน  

        ดังนั้นวัดไทยไอซ์แลนด์ และชาวพุทธในอาคูเรยรี และบริเวณใกล้เคียง จึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดตั้งวัดขึ้น(ชั่วคราว) ประจำปี 2551 เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ และประกอบกิจกรรมทางศาสนาในฐานะชาวพุทธ และดำเนินกิจกรรมเป็นศูนย์กลางชาวพุทธ และชาวไทยในไอซ์แลนด์โดยเฉพาะเมืองอาคูเรยรี (Akureyri)  และบริเวณใกล้เคียง   เพื่อดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของชาวพุทธสืบไป  

2.วัตถุประสงค์

          1. สร้างภาระงานของวัดไทยไอซ์แลนด์ร่วมกับชาวพุทธในต่างเมือง เช่น เมืองอาคูเรยรี  และเมืองใกล้เคียง

          2. เป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ชาวพุทธ

          3. เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในการเข้าถึงหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนา พบปะสังสรรค์ ส่งเสริมความสามัคคีร่วมกัน ในแบบพี่น้องชาวไทยและชาวพุทธ

3.ระยะเวลาดำเนินการ

          กำหนดการ 4 เดือน  ตลอดเวลาพรรษา ปี 2551 ตั้งแต่ วันที่  15  กรกฎาคม-  15 พฤศจิกายน 2551 โดยการเช่าอาคารชั่วคราวที่บ้านเลขที่ 8/204  Lakjartun  Akureyri เป็นวัดชั่วคราว

  

4. งบประมาณในการดำเนินการ

           วัดไทยไอซ์แลนด์  ดำเนินการเช่าเป็นเวลา 4 เดือน (15 ก.ค.-15 พ.ย.) ตามนโยบายให้การบริการเชิงรุกแก่ประชาชนในต่างจังหวัด  จากนั้นชาวไทยชาวพุทธอาคูเรยรี และเมืองใกล้เคียง   มาสมทบเพื่อให้การช่วยเหลือแก่วัดไทยไอซ์แลนด์ตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธา (ในภายหลัง)   

         
5.ผลที่ได้รับ

        กิจกรรมทางศาสนา

          1.กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติของชาวพุทธ โดยกระทำตามกรอบของ บุญกริยาวัตถุ 3 คือ ทาน  ศีล และภาวนา เช่น ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังธรรม และเจริญภาวนา โดยใช้สถานที่คือวัด เช่น มีการสวดมนต์ทุกวันอาทิตย์ ระหว่างพรรษา มีการถวายภัตตาหารเพลทุกวันพระ วันอาทิตย์ ในระหว่างพรรษา เป็นต้น

  

          2. ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย ประเพณีไทยในเรื่องของความเป็นคนไทย คนพุทธ การเอื้ออาทรต่อกัน การเสียสละแบ่งปันต่อกัน  การไหว้ การกราบ เป็นต้น

          3. กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กันในแบบชาวไทย คือการไปหาสู่ การปรึกษาปัญหาต่อกัน การพบปะสังสรรค์ สร้างความพันธ์และสามัคคีในชุมชนคนไทยในอาคูเรยรีและบริเวณใกล้เคียง โดยการทำบุญในโอกาสต่าง ๆ ของแต่ละบ้านของชาวไทยชาวพุทธ  รวมทั้งการทำบุญที่วัด

  

          4. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชน การส่งเสริมให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาที่วัด หรือในงานบุญของแต่ละบ้าน เพื่อเป็นการสร้างแบบอย่าง รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและเยาวชนลูกหลานไทยด้วยกัน ให้รู้จักกัน เห็นวัฒนธรรมของแม่ “ศาสนาของแม่”

   

   

        5. ให้คำปรึกษาเป็นรายกรณีไป ทำหน้าที่คล้ายนักจิตวิทยาเชิงพุทธ ในการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตครอบครัว  โดยใช้กรอบคิดเชิงพุทธในการให้คำแนะนำ ซึ่งเน้นการปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่อสร้างซ่องทางในการจัดการกับปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่อง (1) ครอบครัว (2) ปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ 6

         6.จัดทำฐานข้อมูลสมาชิกวัดกับชาวพุทธ ชาวไทยอาคูเรยรี เพื่อเป็นฐานข้อมูลแจ้งข่าวสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการอยู่อาศัยของคนไทย เช่น งานกงสุลสัญจร หรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทย

        7.จัดมอบหนังสือ ธรรมะ ภาคภาษาอังกฤษให้กับห้องสมุดประจำเมือง จำนวน 30 เล่ม/เรื่อง ในนามวัดไทยไอซ์แลนด์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัดไทยไอซ์แลนด์ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจพระพุทธศาสนาต่อชาวไอซ์แลนด์และต่างชาติที่ใช้ห้องสมุดประจำเมืองดังกล่าว  

                 

      

โครงการที่จัดทำให้กับชุมชนคนไทย

        1. ร่วมจัดโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่ ในนามวัดไทยไอซ์แลนด์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2551 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2551 สถานที่ Alþýðuhúsið,Salur-Lions,  Akureyri   ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.โดยมีการทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม กลุ่มเป้าหมายคือชาวพุทธ ชาวไทย และผู้สนใจการปฏิบัติธรรมในเมืองอาคูเรยรี โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 150 คนทั้งชาวไทยและชาวไอซ์แลนด์  

   

          2.โครงการสอนภาษาไอซ์แลนด์ด้วยภาษาไทย มี Hinric Olasson เป็นผู้สอน ซึ่งมีประสบการณ์เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการ AFS  ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลาเป็นระยะเวลา 1 ปี (2007)   เป็นล่ามให้กับคนไทยที่อาคูเรยรี  โดยโครงการนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนภาษาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน  จำนวน 30 ชม. โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยมีทักษะทางภาษาไอซ์แลนด์เพิ่มมากขึ้น  

  

          3. โครงการจัดตั้ง “กองทุนชาวไทย ชาวพุทธอาคูเรยรี” เพื่อใช้เป็นองค์กรกลางในการทำกิจกรรมของชาวไทย ชาวพุทธในอาคูเรยรี  รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนคนไทย โดยมีเงินจัดตั้งกองทุนเบื้องต้น  124.797.00  โครน ฝากอยู่ใน ธนาคาร Sparisjóðurinn สาขาอาคูเรยรี เลขบัญชี 1145-05-444284 ผู้มีสิทธิ์เบิกถอนได้จำนวน 4 คน และต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน สิทธิประโยชน์ของกองทุนครอบคลุมสมาชิก 45 ครอบครัว ประมาณ 100 คน

                                                   

                                                                                                 เอกสารเงินกองทุน                                เอกสารเผยแผ่โครงการ

          4. โครงการ “ออมทรัพย์-ออมบุญ”  ส่งเสริมการออมให้กับครอบครัวคนไทยได้รู้จักใช้ รู้จักจ่ายภายในเศรษฐกิจถดถอยในประเทศไอซ์แลนด์  ให้รู้ใช้รู้จ่ายตามสภาพเศรษฐกิจ โดยจัดมอบกระปุกออมสินให้กับผู้ร่วมโครงการ รวมทั้งให้ครอบครัวที่เข้าร่วมเปิดบัญชีเพื่อสะสมเงินออมในครอบครัว เป็นหลักประกันระยะยาวทางด้านการเงินในครอบครัวด้วย

  

 

การสื่อสาร-สิ่งพิมพ์

        1. การจัดทำจดหมายเวียน เพื่อส่งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็นการสื่อสาร และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชาวพุทธที่มีอยู่ประมาณ 45 ครอบครัวในอาคูเรยรีและบริเวณใกล้เคียง

                                 

        2.จัดทำสาส์นชาวพุทธ ที่ส่งเสริมข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับชุมชนชาวพุทธ ชาวไทยในอาคูเรยรีและเมืองใกล้เคียง โดยให้หลักคิด-หลักธรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ข้อมูลข่าวสาร ประกาศอนุโมทนาบุญในกิจกรรมของชาวพุทธตลอดระยะเวลา 4 เดือนของการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา ดังกล่าว

                                    

          3.การใช้สื่อออนไลน์ สื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ เว็บวัดไทยไอซ์แลนด์  www.watthaiiceland.net เป็นช่องทางในการสื่อสารกิจกรรมชาวพุทธตามกลุ่มเป้าหมาย             

                         

          4. เอกสารเผยแผ่ (1) โครงการออมทรัพย์ ออมบุญ (2) โครงการจัดตั้งกองทุนชาวไทย ชาวพุทธอาคูเรยรี เพื่อชี้แจงเงื่อนไข พร้อมทั้งทำความเข้าใจต่อชาวพุทธที่อยู่ในขอบข่ายของกองทุน และเข้าร่วมในโครงการออมทรัพย์ออมบุญที่ถูกต้อง ผ่านเอกสารที่จัดทำชี้แจง  

             

 
กิจกรรมต่างๆ

สามเณรภาคฤดูร้อนวัดไทยไอซ์แลนด์ครั้งที่ 5
คณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงวัดไทยไอซ์แลน
กศน. วัดไทยไอซ์แลนด์ จัดกิจกรรม วิทยาศาสตร์ 28/11/53
สมาคมจัดงานประเพณีลอยกระทง 2553 ไอซ์แลนด์
งานราตรีนักฟุตบอลทีมวัดไทยไอซ์แลนด์
จัดเทิดพระเกียรติในหลวง 83 ปี
Reykjavik - พิธีวางดอกไม้จันทร์สมเด็จพระพี่นาง ฯ 15/11/51
กองทุน กรรมธรรม์
กองทุน กรรมธรรม์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
Headline
ประเทศไอซ์แลนด์ จัดเทิดพระเกียรติในหลวง 83 ปี
Headline
งานราตรีนักฟุตบอลทีมวัดไทยไอซ์แลนด์ article
Headline
ภูเขาไฟไอซ์แลนด์ระเบิด 2 ลูก article
ก่อสร้างโรงวัดไทยไอซ์แลนด์ article
ชาวไทยในจังหวัดอาคูเรย์รี่และใกล้เคียง ร่วมจัดงานถวายพระพร 82 พระพรรษา article
การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมไทยไอซ์แลนด์ 2552
นักฟุตบอลวัดไทยไอซ์แลนด์ 2552 article
ราตรีประเพณีสงกรานต์ article
งานวันมหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๒ article
มอบเงินช่วยเหลือ article
Reykjavik-จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช (6/12/51)
สรุปงานปฏิบัติธรรมเพื่อชีวิตที่เป็นสุข (ปฏิบัติธรรมวันแม่) 16-17 ส.ค.51
สรุปการจัดงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนครั้งที่ 3 (11-21 ก.ค. 2551)
Akureyri-ทำบุญบ้านวิภา สุดี 16/11/51
Akureyri-ลอยกระทง เพ็ญเดือนสิบสอง 12/11/51
Akureyri-ทำบุญส่งท้าย-วัดไทยไอซ์แลนด์อาคูเรยรี 9/11/51
Reykjavik-สมาคมไทยถวายผ้าป่าสามัคคี 8/11/51 article
Reykjavik-งานลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ (29/11/51) article
Akureyri-ทำบุญบ้านคุณนารีรัตน์(แหม่ม)พระสุนิน (26/10/51)
Denmark-ร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร 19/10/51
Denmark-ร่วมมุทิตาสักการะ 60 ปี พระครูวิสุทธิธรรมวิเทศ วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร 11-12/10/51
Akureyri-โครงการ"ออมทรัพย์-ออมบุญ" (รู้ใช้รู้จ่ายภายใต้เศรษฐกิจที่ฝืดเคือง)
Akureyri- โครงการจัดตั้งกองทุนชาวไทย ชาวพุทธอาคูเรยรี (15/10/51)
Akureyri-ทำบุญวันเทโวโรหณะ วัดไทยไอซ์แลนด์ อาคูเรยรี (15/10/51)
Akureyri-โครงการเรียนภาษาไอซ์แลนด์ด้วยภาษาไทย 30 ชม. (ก.ย.-ต.ค.51)
Akureyri- ทำบุญออกพรรษา วัดไทยไอซ์แลนด์ สาขาอาคูเรยรี 12/10/51
Akureyri- สวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์วัดไทยไอซ์แลนด์ อาคูเรยรี 5/10/51 article
Akureyri- ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดไทยไอซ์แลนด์ สาขาอาคูเรยรี 5/10/51
Reykjavik-ทำบุญวันออกพรรษาที่วัดไทยไอซ์แลนด์ 5/10/2551
กิจกรรมชาวพุทธ-Dalvik-ทำบุญขึ้นบ้านใหม่คุณกนกวรรณ (น้อย) ศรีชัยมูล 5/10/2551
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri- ทำบุญขึ้นบ้านใหม่คุณนัทกาล (โอ๋) เจริญสุข 4/10/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Grenivik- ทำบุญวันเกิดและทำบุญบ้านคุณอำพร สวัสดี 28/9/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri- ทำบุญขึ้นบ้านใหม่คุณยันต์(หน่อย) ขันใกล้ 27/9/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri- ทำบุญบ้านคุณบุญหยก บำรุงจิตร 21/9/51
Hafnið - งานสวดพระอภิธรรมศพนางมณเฑียร นนท์ชมภู 22/09/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Ísafjörður ทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่ คุณสินธุ (ป้อม) สีดำ Pálína Sinthu Björnsson 21 /09/51 article
กิจกรรมชาวพุทธ-Ísafjörður ทำบุญบ้านคุณ Sophaporn Sandra Arnórsson(นุช) 20 /09/51
ทำบุญเปิดร้านอาหารไทย Reykjavik โดยคุณพัชรี พร้อมครอบครัว 13/09/2551
กิจกรรมชาวพุทธ-Ólafsfirði ทำบุญบ้านนารี (อ้อย)เกิดทะเล 7/9/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri ทำบุญขึ้นบ้านใหม่สายฝน เบ้าพิลา 6/09/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri ทำบุญบ้านวราภรณ์ ไชยสุวรรณ 30/08/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri ทำบุญบ้านจุฑามาศ(บุ๋ม)เบ้าพิลา 29/08/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Keflavík ทำบุญขึ้นบ้านใหม่อรสา(อุ๋ย) สมยงค์ หมู่บ้าน Garður เขต Keflavík 23/08/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri-ทำบุญขึ้นบ้านใหม่สมจิตร (อ้อย)นวลบุญมา 10/8/51
เลี้ยงต้อนรับเอกอัครราชทูตไทยประจำเดือนมาร์ก 15 มิ.ย. 2551
มอบชุดนักฟุตบอลทีมวัดไทยไอซ์แลนด์ 19 ก.ค. 51 (Giving Dress for Watthai's Football Team 19 july 08)
ทำบุญเข้าพรรษา - วันอาสาฬหบูชา 19 ก.ค.2551 (Merrit Making on Asarahabucha Day and Khoapasa Day- 19 july 08)
บวชสามเณรภาคฤดูร้อน (12 ก.ค.2551) Ordination Novice in Watthaiiceland 12-07-2008
ลอยกระทง ปี 50 (17/11/50) Loykrathong Festival in Iceland
Reykjavik-โครงการครัวไทย สู่ไอซ์แลนด์ (2-3 ก.ค.2551)
Akureyri-ผ้าป่าสามัคคี ปี 2551 ณ บ้านริมทะเลของคุณวิภา สุดี 4-6/7/51
Reykjarvik-งานกงสุลสัญจรครั้งที่ 6/2551 (2-3 ก.ค.2551)
วัดกำลังวางระบบท่อน้ำทิ้ง article
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดไทยไอซ์แลนด์ (30 มิ.ย.- 7 ก.ค.2550) article
Ísafjörður- งานทำบุญขั้นบ้านใหม่ คุณศุภิสรา(ปู)สอนอยู่ article
หนูน้อยนพมาศ 2549 article
ภาพการปิดการเรียนการสอน article
Kopavogur เมืองที่วัดไทยอยู่ article
16 ข้อ"พุทธทำนาย" article
ประมวลภาพเหตุการณ์มหันตภัยคลื่นยักษ์ "สึนามิ" article
ทุ่งบัวตอง article
ไอซ์แลนด์ภาค 2 article
ประวัติประเทศไอซ์แลนด์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.