ReadyPlanet.com
dot
bulletชมภาพกิจกรรมต่างๆของวัดได้ที่นี้
dot
กิจกรรมทั่วไป
dot
bulletงานวันลอยกระทง
bulletนักพุตบอล ปี 2548
bulletดาวดวงเด่น
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletผู้จัดการรายวัน
bulletคม-ชัด-ลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletสำนักข่าวไทย
bulletสยามรัฐ
bulletรวมข่าวดังทั่วไป
bullet00112
dot
ข่าวกีฬา
dot
bulletThailandsport
bulletSiamsport
dot
เวปวัดไทยในกลุ่มสหภาพยุโรป
dot
bulletวัดพุทธาราม สวีเดน
bulletวัดศรีนครินฯ สวิส
bulletวัดไทยเดนมาร์ก
bulletวัดพุทธวิหาร เบอร์ลิน
bulletฟังเสียงสวดมนต์
bulletอากาศประเทศไอซ์แลนด์
bulletรวมลิงค์วัดไทยในต่างประเทศ
bulletวัดไทยเนอร์เวย์
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletวัดสระเกศ
bulletวัดพระพุทธบาทตากผ้า
bulletละคร หนัง เกมโชว์ อื่นฯ
bulletวัดไทยเดนมาร์ก
dot
เวปไซต์ท่องเที่ยวทั่วไป
dot
bulletbluelagoonไอซ์แลนด์
bullethttp://watthai.dk/
dot
ข่าวสารต่างๆๆ

dot
dot
เวปจองตั๋วของสายการบิน
dot
bulletสายการบินไอซ์แลนด์แอร์
bulletสายการบินภายในประเทศของไอซ์แลนด์
bulletสายการบินเอํกเพจ
bulletตรวจเวลาเที่ยวบินไอซ์แลดน์
bulletkeflavikairport.comเวลาเที่ยวบิน
bulletเวปตั่วเครื่องบินทั่วโลก
dot
ร้านอาหารไทย/Thai Food-Restaurant in Iceland
dot
bulletร้านครัวไทย - Krua Thai
bulletร้านครัวสยาม - Krua Siam
bulletร้านไทยช็อป-Thai Shop
bulletร้านสวัสดี - Sawatdee
bulletร้าน Thailand Take Away
bulletร้านไทยกริล - Thai Gril
bulletร้านแม่ย่า-Mea Ya
bulletร้านThaimattofan
dot
จองที่พักโรงแรมไทยและต่างประเทศ
dot
bulletจองที่พักโรงแรมทั่วโลก
bulletจองโรงแรมในประเทศไอซ์แลนด์
bulletจองตั๋วเครื่องบินทั่วโลก
bulletเกสท์เฮาส์ หอพัก อพาร์ทเม้นต์ โดยเจ้าของคนไทย
bulletดูหนังฟังเพลง
dot
ดูหนังฟังเพลง
dot
bulletดูหนัง ดูละคร ฟังเพลง ที่นี่ที่เดียว doothaitv.net
bulletวิทยุออนไลน์ฟ้าเดียวกัน
Akureyri-โครงการ"ออมทรัพย์-ออมบุญ" (รู้ใช้รู้จ่ายภายใต้เศรษฐกิจที่ฝืดเคือง)

 

โครงการออมทรัพย์-ออมบุญ

ชื่อโครงการ “ออมทรัพย์-ออมบุญ”

ดำเนินการโดย     คณะกรรมการกองทุนชาวไทย ชาวพุทธอาคูเรยรี

กลุ่มเป้าหมาย     ชาวพุทธ ชาวไทยอาคูเรยรี

วันเริ่มโครงการ 9  พฤศจิกายน  2551

ระยะเวลาดำเนินการ (โครงการต่อเนื่องปีต่อปี -ทุกปี)

หลักการเหตุผล

        ในสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวน ค่าเงินเปลี่ยนแปลง รายได้ลด รวมไปถึงค่าครองชีพที่สูงขึ้น พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่ส่งเสริมให้ชาวพุทธ ตอบรับต่อปรากฏการณ์การความเปลี่ยนแปลงที่เข้ากระทบในชีวิต เช่น หลักไตรลักษณ์  หลักอุเบกขา หรือหลักอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ดังนั้น ในสภาพของการเปลี่ยนแปลงนี้ การมัธยัสถ์ และการออม (พอเพียง-มัชฌิมา) จึงเป็นความจำเป็นที่จะตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาพเศรษฐกิจดังกล่าว

          วัดไทยไอซ์แลนด์ และคณะกรรมการกองทุนชาวไทย ชาวพุทธอาคูเรยรี จึงได้จัดทำโครงการ “ออมทรัพย์-ออมบุญ” เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมอย่างระบบ และเป็นการสร้างความสำคัญในการใช้จ่ายอย่างประหยัดในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง การออมจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ให้กับครอบครัว พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยแก่ลูกหลานในครอบครัว “พ่อแม่ลูกหยอด” คือส่งเสริมให้เกิดการออม และการมีส่วนร่วมในการออมทรัพย์ร่วมกันในครอบครัวด้วย

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออมในครอบครัวอย่างมีส่วนร่วม "พ่อแม่ลูกหยอด" ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก หรือสมาชิกในครอบครัว โดยมุ่งหมายให้เป็นกิจกรรมในครอบครัว “สัมพันธ์กันอย่างชาวพุทธ” รวมทั้งส่งเสริมการประหยัด การออมในช่วงเศรษฐกิจผันผวน

2.     เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นในการบริหารเงินรายได้อย่างเป็นระบบ  หมายถึง ปลูกฝังการออมให้กับครอบคนไทย และลูกหลานไทย

3.     เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสำนึกในการใช้จ่ายอย่างเห็นคุณค่าทรัพย์และประโยชน์ระยะยาวจากการใช้จ่ายอย่างเป็นประโยชน์

แนวทางในการดำเนินงาน

1.     เขียนโครงการ ประชุมสรุป ถึงวิธีการและแนวทางในการดำเนินงาน เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการดังกล่าว

2.     ประสานงานกับทางธนาคารโดยคุณอำพร  สวัสดี ขอความอุปถัมภ์กระปุกออมสินจากธนาคาร Sparisjodurinn   สาขา Grenivik (เหตุผลที่ต้องเป็นที่ Grenavik เพราะจากการประสาน ทางธนาคารยินดีให้กระปุกเราจำนวน 50 ใบ ซึ่งปกติขายอยู่ที่ใบละ 1500 โครน-แต่ทางธนาคารมอบให้ฟรีโดยไม่คิดมูลค่า) โดยทางรองผู้จัดการธนาคาร คุณ Jenny  Toakimsdottir ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นธุระจัดหาได้กระปุกออมสินรูปทรงหมู จำนวน 50 ตัว/ใบ

         

3.     ประชาสัมพันธ์ ประสานงานและรณรงค์ให้เข้าร่วมโครงการเป็นสมาชิกในโครงการ”ออมทรัพย์-ออมบุญ” เพื่อให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะผู้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

4.     ก่อนรับกระปุกออมสิน - ทุกครอบครัวต้องนำเงิน 500 โครน เพื่อให้กับทางผู้ดำเนินงานนำไปเปิดบัญชีกับธนาคาร Sparisjodurinn  ให้กับท่านครอบครัวละ 1 บัญชี อาจเป็นชื่อของผู้ร่วมโครงการ หรือบุตร โดยมีเงื่อนไขผูกพันว่า เมื่อเปิดบัญชีให้แล้วต้องนำเงินเข้าฝากบัญชีทุกเดือน ๆ ละ ไม่น้อยกว่า 500 โครน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินออมในครอบครัว หรือเงินเพื่อการศึกษาของบุตรของท่าน   

5.     วันรับกระปุกออมสิน – รับกระปุกเงินออมและบัญชีเงินฝากประจำครอบครัวท่าน จากคณะกรรมการดำเนินการ  และสมาทานศีล-สัจจะ ตามแนวพุทธให้ตั้งใจในการออม เพื่อประโยชน์ต่อการรู้ใช้-รู้จ่ายในครอบครัว โดยมีเป้าหมายเพื่อการศึกษาบุตร หรืออื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในครอบครัว

6.     สมาทานลดอบายมุข  โดยมุ่งหวังว่าจะนำเงินที่จะไปใช้จ่ายในทางอบายมุข เช่น การเล่นตู้ การพนันอื่นใด  ค่าเหล้า บุหรี่ ให้เปลี่ยนมาหยอดกระปุก “ออมทรัพย์-ออมบุญ”แทน

7.     เมื่อครบ 1 ปี ให้คณะการการดำเนินการ ประสานกับผู้เข้าเป็นสมาชิก “กลุ่มออมทรัพย์-ออมบุญ” นำกระปุกมาเปิดแข่งขันกัน (เพื่อให้กิจกรรมสัมพันธ์ในชุมชนชาวไทย เช่น ที่วัดในพรรษาปีต่อไป  เป็นต้น) เปิดเผยต่อสาธารณะ ใครได้มากสุดทางคณะกรรมการกองทุนจะมีรางวัลมอบให้ ผลจากได้จากการเปิดกระปุกมีเงื่อนไขว่ายอดรวมของแต่ละครอบครัว  5 % ให้นำเข้า “กองทุนอาคูเรยรี” (เช่น ยอดจากการหยอดได้ จำนวน 10,000 โครน 5 % เท่ากับ 500 มอบให้กองทุน เป็นต้น) ธนาคาร  Sparisjodurinn   สาขาอาคูเรยรี  เลขบัญชี  1145-4444267  ส่วนที่เหลือให้นำเข้าเป็นเงินครอบครัวของท่าน นำฝากกับธนาคาร หรือใช้จ่ายตามความเหมาะสม  เช่น ไปลงทุน  นำฝากเข้าบัญชีธนาคารที่สมาชิกเปิดไว้กับธนาคาร  หรือไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ในครอบครัว เป็นต้น

8.     ระหว่างเข้าร่วมเป็นสมาชิก โครงการ“ออมทรัพย์-ออมบุญ” เกิดมีปัญหาขัดข้องให้สอบถามกับคณะกรรมการดำเนินงานได้ เพื่อทราบข้อมูล หรือแนวปฏิบัติที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านและสมาชิกในครอบครัว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.     ชาวไทยมีระเบียบในการใช้เงินอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นส่วนเสริมในการดำเนินชีวิต

2.     ชาวไทย มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการออมเงิน  ซึ่งจะมีผลต่อการทุนการศึกษาของบุตรหลานในอนาคต

3.     เห็นคุณค่า และตระหนักถึงวิธีการใช้เงินอย่างเป็นระบบ

4.     สร้างความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกันในสาธารณะ (กรณีนำส่วนหนึ่งเข้ากองกลาง)

ผู้ร่วมโครงการ "ออมทรัพย์-ออมบุญ"

                                                   

 
กิจกรรมต่างๆ

สามเณรภาคฤดูร้อนวัดไทยไอซ์แลนด์ครั้งที่ 5
คณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงวัดไทยไอซ์แลน
กศน. วัดไทยไอซ์แลนด์ จัดกิจกรรม วิทยาศาสตร์ 28/11/53
สมาคมจัดงานประเพณีลอยกระทง 2553 ไอซ์แลนด์
งานราตรีนักฟุตบอลทีมวัดไทยไอซ์แลนด์
จัดเทิดพระเกียรติในหลวง 83 ปี
Reykjavik - พิธีวางดอกไม้จันทร์สมเด็จพระพี่นาง ฯ 15/11/51
กองทุน กรรมธรรม์
กองทุน กรรมธรรม์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
Headline
ประเทศไอซ์แลนด์ จัดเทิดพระเกียรติในหลวง 83 ปี
Headline
งานราตรีนักฟุตบอลทีมวัดไทยไอซ์แลนด์ article
Headline
ภูเขาไฟไอซ์แลนด์ระเบิด 2 ลูก article
ก่อสร้างโรงวัดไทยไอซ์แลนด์ article
ชาวไทยในจังหวัดอาคูเรย์รี่และใกล้เคียง ร่วมจัดงานถวายพระพร 82 พระพรรษา article
การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมไทยไอซ์แลนด์ 2552
นักฟุตบอลวัดไทยไอซ์แลนด์ 2552 article
ราตรีประเพณีสงกรานต์ article
งานวันมหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๒ article
มอบเงินช่วยเหลือ article
Reykjavik-จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช (6/12/51)
สรุปงานปฏิบัติธรรมเพื่อชีวิตที่เป็นสุข (ปฏิบัติธรรมวันแม่) 16-17 ส.ค.51
สรุปการจัดงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนครั้งที่ 3 (11-21 ก.ค. 2551)
Akureyri-ทำบุญบ้านวิภา สุดี 16/11/51
Akureyri-ลอยกระทง เพ็ญเดือนสิบสอง 12/11/51
Akureyri-ทำบุญส่งท้าย-วัดไทยไอซ์แลนด์อาคูเรยรี 9/11/51
Reykjavik-สมาคมไทยถวายผ้าป่าสามัคคี 8/11/51 article
สรุปงานโครงการวัดไทยไอซ์แลนด์ สาขาอาคูเรยรี
Reykjavik-งานลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ (29/11/51) article
Akureyri-ทำบุญบ้านคุณนารีรัตน์(แหม่ม)พระสุนิน (26/10/51)
Denmark-ร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร 19/10/51
Denmark-ร่วมมุทิตาสักการะ 60 ปี พระครูวิสุทธิธรรมวิเทศ วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร 11-12/10/51
Akureyri- โครงการจัดตั้งกองทุนชาวไทย ชาวพุทธอาคูเรยรี (15/10/51)
Akureyri-ทำบุญวันเทโวโรหณะ วัดไทยไอซ์แลนด์ อาคูเรยรี (15/10/51)
Akureyri-โครงการเรียนภาษาไอซ์แลนด์ด้วยภาษาไทย 30 ชม. (ก.ย.-ต.ค.51)
Akureyri- ทำบุญออกพรรษา วัดไทยไอซ์แลนด์ สาขาอาคูเรยรี 12/10/51
Akureyri- สวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์วัดไทยไอซ์แลนด์ อาคูเรยรี 5/10/51 article
Akureyri- ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดไทยไอซ์แลนด์ สาขาอาคูเรยรี 5/10/51
Reykjavik-ทำบุญวันออกพรรษาที่วัดไทยไอซ์แลนด์ 5/10/2551
กิจกรรมชาวพุทธ-Dalvik-ทำบุญขึ้นบ้านใหม่คุณกนกวรรณ (น้อย) ศรีชัยมูล 5/10/2551
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri- ทำบุญขึ้นบ้านใหม่คุณนัทกาล (โอ๋) เจริญสุข 4/10/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Grenivik- ทำบุญวันเกิดและทำบุญบ้านคุณอำพร สวัสดี 28/9/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri- ทำบุญขึ้นบ้านใหม่คุณยันต์(หน่อย) ขันใกล้ 27/9/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri- ทำบุญบ้านคุณบุญหยก บำรุงจิตร 21/9/51
Hafnið - งานสวดพระอภิธรรมศพนางมณเฑียร นนท์ชมภู 22/09/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Ísafjörður ทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่ คุณสินธุ (ป้อม) สีดำ Pálína Sinthu Björnsson 21 /09/51 article
กิจกรรมชาวพุทธ-Ísafjörður ทำบุญบ้านคุณ Sophaporn Sandra Arnórsson(นุช) 20 /09/51
ทำบุญเปิดร้านอาหารไทย Reykjavik โดยคุณพัชรี พร้อมครอบครัว 13/09/2551
กิจกรรมชาวพุทธ-Ólafsfirði ทำบุญบ้านนารี (อ้อย)เกิดทะเล 7/9/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri ทำบุญขึ้นบ้านใหม่สายฝน เบ้าพิลา 6/09/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri ทำบุญบ้านวราภรณ์ ไชยสุวรรณ 30/08/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri ทำบุญบ้านจุฑามาศ(บุ๋ม)เบ้าพิลา 29/08/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Keflavík ทำบุญขึ้นบ้านใหม่อรสา(อุ๋ย) สมยงค์ หมู่บ้าน Garður เขต Keflavík 23/08/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri-ทำบุญขึ้นบ้านใหม่สมจิตร (อ้อย)นวลบุญมา 10/8/51
เลี้ยงต้อนรับเอกอัครราชทูตไทยประจำเดือนมาร์ก 15 มิ.ย. 2551
มอบชุดนักฟุตบอลทีมวัดไทยไอซ์แลนด์ 19 ก.ค. 51 (Giving Dress for Watthai's Football Team 19 july 08)
ทำบุญเข้าพรรษา - วันอาสาฬหบูชา 19 ก.ค.2551 (Merrit Making on Asarahabucha Day and Khoapasa Day- 19 july 08)
บวชสามเณรภาคฤดูร้อน (12 ก.ค.2551) Ordination Novice in Watthaiiceland 12-07-2008
ลอยกระทง ปี 50 (17/11/50) Loykrathong Festival in Iceland
Reykjavik-โครงการครัวไทย สู่ไอซ์แลนด์ (2-3 ก.ค.2551)
Akureyri-ผ้าป่าสามัคคี ปี 2551 ณ บ้านริมทะเลของคุณวิภา สุดี 4-6/7/51
Reykjarvik-งานกงสุลสัญจรครั้งที่ 6/2551 (2-3 ก.ค.2551)
วัดกำลังวางระบบท่อน้ำทิ้ง article
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดไทยไอซ์แลนด์ (30 มิ.ย.- 7 ก.ค.2550) article
Ísafjörður- งานทำบุญขั้นบ้านใหม่ คุณศุภิสรา(ปู)สอนอยู่ article
หนูน้อยนพมาศ 2549 article
ภาพการปิดการเรียนการสอน article
Kopavogur เมืองที่วัดไทยอยู่ article
16 ข้อ"พุทธทำนาย" article
ประมวลภาพเหตุการณ์มหันตภัยคลื่นยักษ์ "สึนามิ" article
ทุ่งบัวตอง article
ไอซ์แลนด์ภาค 2 article
ประวัติประเทศไอซ์แลนด์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.