ReadyPlanet.com
dot
bulletชมภาพกิจกรรมต่างๆของวัดได้ที่นี้
dot
กิจกรรมทั่วไป
dot
bulletงานวันลอยกระทง
bulletนักพุตบอล ปี 2548
bulletดาวดวงเด่น
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletผู้จัดการรายวัน
bulletคม-ชัด-ลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletสำนักข่าวไทย
bulletสยามรัฐ
bulletรวมข่าวดังทั่วไป
bullet00112
dot
ข่าวกีฬา
dot
bulletThailandsport
bulletSiamsport
dot
เวปวัดไทยในกลุ่มสหภาพยุโรป
dot
bulletวัดพุทธาราม สวีเดน
bulletวัดศรีนครินฯ สวิส
bulletวัดไทยเดนมาร์ก
bulletวัดพุทธวิหาร เบอร์ลิน
bulletฟังเสียงสวดมนต์
bulletอากาศประเทศไอซ์แลนด์
bulletรวมลิงค์วัดไทยในต่างประเทศ
bulletวัดไทยเนอร์เวย์
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletวัดสระเกศ
bulletวัดพระพุทธบาทตากผ้า
bulletละคร หนัง เกมโชว์ อื่นฯ
bulletวัดไทยเดนมาร์ก
dot
เวปไซต์ท่องเที่ยวทั่วไป
dot
bulletbluelagoonไอซ์แลนด์
bullethttp://watthai.dk/
dot
ข่าวสารต่างๆๆ

dot
dot
เวปจองตั๋วของสายการบิน
dot
bulletสายการบินไอซ์แลนด์แอร์
bulletสายการบินภายในประเทศของไอซ์แลนด์
bulletสายการบินเอํกเพจ
bulletตรวจเวลาเที่ยวบินไอซ์แลดน์
bulletkeflavikairport.comเวลาเที่ยวบิน
bulletเวปตั่วเครื่องบินทั่วโลก
dot
ร้านอาหารไทย/Thai Food-Restaurant in Iceland
dot
bulletร้านครัวไทย - Krua Thai
bulletร้านครัวสยาม - Krua Siam
bulletร้านไทยช็อป-Thai Shop
bulletร้านสวัสดี - Sawatdee
bulletร้าน Thailand Take Away
bulletร้านไทยกริล - Thai Gril
bulletร้านแม่ย่า-Mea Ya
bulletร้านThaimattofan
dot
จองที่พักโรงแรมไทยและต่างประเทศ
dot
bulletจองที่พักโรงแรมทั่วโลก
bulletจองโรงแรมในประเทศไอซ์แลนด์
bulletจองตั๋วเครื่องบินทั่วโลก
bulletเกสท์เฮาส์ หอพัก อพาร์ทเม้นต์ โดยเจ้าของคนไทย
bulletดูหนังฟังเพลง
dot
ดูหนังฟังเพลง
dot
bulletดูหนัง ดูละคร ฟังเพลง ที่นี่ที่เดียว doothaitv.net
bulletวิทยุออนไลน์ฟ้าเดียวกัน
Akureyri- โครงการจัดตั้งกองทุนชาวไทย ชาวพุทธอาคูเรยรี (15/10/51)

  

 

กองทุนเพื่อการทำกิจกรรมของชาวไทย และชาวพุทธอาคูเรยรี (ฉบับร่าง)

ชื่อกองทุน   “กองทุนชาวพุทธ ชาวไทยอาคูเรยรี”

วันที่จัดตั้ง   15  ตุลาคม   2551

ดำเนินการโดย กรรมการกองทุนชาวไทย ชาวพุทธอาคูเรยรี

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อเป็นกองทุนในการทำกิจกรรมของชาวไทย ชาวพุทธอาคูเรยรี

2.     เพื่อใช้เป็นทุนในการก่อตั้งสมาคมไทยอาคูเรยรี หรือวัดไทยอาคูเรยรีในอนาคต

3.     ตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชาวไทย และชาวพุทธ

 

ทุนเริ่มต้นในการจัดทำกองทุน

          1.เงินบริจาคและทำกิจกรรมของชาวไทยอาคูเรยรี  124,797,00 kr. (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น)

 

วิธีการจัดการกองทุน

1.     นำเงินฝากในนามของกองทุน กับธนาคาร Sparisjodurinn  โดยมีคณะกรรมการผู้ถือบัญชี จำนวน 3 คน โดยมีอำนาจในการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 และทุกครั้งต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบเป็นลายลักอักษร

 

กิจกรรมในการระดมทุนที่พึงกระทำได้ (ทุกกิจกรรมต้องเกิดจากคน Akureyri)

        1.จัดงานออกร้านอาหารไทย และงานหัตถกรรมไทยเพื่อขาย หรือแสดงนำเงินเข้ากองทุน

          2. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อคนไทย ลูกหลายไทย ให้เกิดความรักในพระพุทธศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตไทย อาหารไทย เป็นต้น

        3. จัดทำให้เป็นวัด หรือสมาคมเพื่อสร้างงานและกิจกรรมระยะยาว (อันนี้ต้องเกิดจากภายในเอง)

 

สิทธิของผู้เป็นสมาชิกกองทุน

          1.มีฐานข้อมูลในฐานะเป็นสมาชิก  รวมทั้งสิทธิ์ในการเข้าถึงถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในประเทศไอซ์แลนด์

          2. สิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ประโยชน์อันพึงได้ โดยองค์กรกลางในนามคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้จัดการและดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข และวัตถุประสงค์

          3. ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากพุทธสมาคม – วัดไทยไอซ์แลนด์ และคณะกรรมการกองทุน เช่น ข้อมูลด้านข่าวสารจากภาคราชการ ทำหนังสือเดินทาง

          4. การช่วยเหลือ และบริการตามขอบข่ายที่เห็นว่าเป็นประโยชน์โดยคณะกรรมการกองทุน

 

โครงสร้างการจัดการกองทุน

วัดไทยไอซ์แลนด์-พุทธสมาคม

คณะกรรมการกองทุน

วัตถุประสงค์ของกองทุน

กิจกรรมเชิงพุทธ-ศาสนา

กิจกรรมเชิงสถานภาพ

กิจกรรมเชิงไทย-อัตลักษณ์

ชาวไทย-ชาวพุทธอาคูเรยรีและเมืองอื่น ๆ

วัด-การทำบุญ-สวดมนต์-ปฏิบัติธรรม
สอนลูกหลานตามแนว
ศาสนาพุทธ ฯลฯ

ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย
เรียนภาษาไอซ์แลน์ สิทธิขั้นพื้นฐาน – ช่วยเหลืองานอาชีพ ฯ ลฯ

ความเป็นไทย อาหาร การแสดง งานฝืมือ ภาษาไทย ฯลฯ

วัดไทยไอซ์แลนด์-พุทธสมาคม

คณะกรรมการกองทุน

วัตถุประสงค์ของกองทุน

กิจกรรมเชิงพุทธ-ศาสนา

กิจกรรมเชิงสถานภาพ

กิจกรรมเชิงไทย-อัตลักษณ์

ชาวไทย-ชาวพุทธอาคูเรยรีและเมืองอื่น ๆ

วัด-การทำบุญ-สวดมนต์-ปฏิบัติธรรม
สอนลูกหลานตามแนว
ศาสนาพุทธ ฯลฯ

ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย
เรียนภาษาไอซ์แลน์ สิทธิขั้นพื้นฐาน – ช่วยเหลืองานอาชีพ ฯ ลฯ

ความเป็นไทย อาหาร การแสดง งานฝืมือ ภาษาไทย ฯลฯ

   (ร่าง)

 

วัดไทยไอซ์แลนด์-พุทธสมาคม

คณะกรรมการกองทุน

วัตถุประสงค์ของกองทุน

กิจกรรมเชิงพุทธ-ศาสนา

กิจกรรมเชิงสถานภาพ

กิจกรรมเชิงไทย-อัตลักษณ์

ชาวไทย-ชาวพุทธอาคูเรยรีและเมืองอื่น ๆ

วัด-การทำบุญ-สวดมนต์-ปฏิบัติธรรม
สอนลูกหลานตามแนว
ศาสนาพุทธ ฯลฯ

ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย
เรียนภาษาไอซ์แลน์ สิทธิขั้นพื้นฐาน – ช่วยเหลืองานอาชีพ ฯ ลฯ

ความเป็นไทย อาหาร การแสดง งานฝืมือ ภาษาไทย ฯลฯ

สมาชิกภาพของกองทุน

          ชาวไทย และชาวพุทธที่อยู่อาศัยในอาคูเรยรี(Akureyri) ดาลวิก(Dalvik) กรีนนิวิก(Grenivik) โอราฟสฟิร์ดิ (Ólafsfirði)  และบริเวณใกล้เคียง และแสดงเจตจำนงค์ พร้อมทั้งมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานะสมาชิกจะถือเป็นสมาชิกไปโดยปริยาย รวมทั้งลูกหลานไทยที่เกิดแต่พ่อไทยแม่ไทย หรืออื่นใดที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับคนไทยทุกกรณี

 

กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

          1.โครงการ “ออมทรัพย์-ออมบุญ” ส่งเสริมการออมอันในครอบครัว “พ่อ-แม่-ลูกหยอด” ผลได้จากกระปุกออมสินเมื่อครบ 1 ปี มอบให้กองทุน 5 % เพื่อการกุสล เป็นต้น

          2. โครงการ “กลุ่มสัจจะออมทรัพย์” ส่งเสริมการออมเพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน เป็นการจัดการระบบการเงินในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ผลได้จากการดำเนินโครงการนี้ 5 % นำสมทบเป็นการกุศลในนามกองทุน เป็นต้น

          3. โครงการ “บัญชีออมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตร” เป็นการออมทรัพย์เดือนละ....”เพื่อเป็นเงินออมสำหรับบุตรหลาน ทางการศึกษา 

 

บัญชีเงินฝากของกองทุน  มีเงื่อนไขว่า มีคณะกรรมการผู้ถือบัญชี จำนวน 4 คน การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน และในการเบิกจ่ายแต่ละครั้ง ต้องลงนามพร้อมกันทั้ง 4 คน เมื่อมีการเบิกจ่ายต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบเป็นลายลักอักษร คณะกรรมการกองทุนผู้มีชื่อในบัญชีเงินฝาก คือ  (1) วิภา สุดี  (2) นารี(อ้อย)เกิดทะเล (3) จุฑามาศ (บุ๋ม) เบ้าพิลา (4) อำพร  สวัสดี ฝากเงินไว้กับธนาคาร Sparisjódurinn  สาขาอาคูเรยรี  เลขบัญชี  1145-05-444284   จัดตั้งวันที่  15  ตุลาคม 2551
กิจกรรมต่างๆ

สามเณรภาคฤดูร้อนวัดไทยไอซ์แลนด์ครั้งที่ 5
คณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงวัดไทยไอซ์แลน
กศน. วัดไทยไอซ์แลนด์ จัดกิจกรรม วิทยาศาสตร์ 28/11/53
สมาคมจัดงานประเพณีลอยกระทง 2553 ไอซ์แลนด์
งานราตรีนักฟุตบอลทีมวัดไทยไอซ์แลนด์
จัดเทิดพระเกียรติในหลวง 83 ปี
Reykjavik - พิธีวางดอกไม้จันทร์สมเด็จพระพี่นาง ฯ 15/11/51
กองทุน กรรมธรรม์
กองทุน กรรมธรรม์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
Headline
ประเทศไอซ์แลนด์ จัดเทิดพระเกียรติในหลวง 83 ปี
Headline
งานราตรีนักฟุตบอลทีมวัดไทยไอซ์แลนด์ article
Headline
ภูเขาไฟไอซ์แลนด์ระเบิด 2 ลูก article
ก่อสร้างโรงวัดไทยไอซ์แลนด์ article
ชาวไทยในจังหวัดอาคูเรย์รี่และใกล้เคียง ร่วมจัดงานถวายพระพร 82 พระพรรษา article
การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมไทยไอซ์แลนด์ 2552
นักฟุตบอลวัดไทยไอซ์แลนด์ 2552 article
ราตรีประเพณีสงกรานต์ article
งานวันมหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๒ article
มอบเงินช่วยเหลือ article
Reykjavik-จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช (6/12/51)
สรุปงานปฏิบัติธรรมเพื่อชีวิตที่เป็นสุข (ปฏิบัติธรรมวันแม่) 16-17 ส.ค.51
สรุปการจัดงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนครั้งที่ 3 (11-21 ก.ค. 2551)
Akureyri-ทำบุญบ้านวิภา สุดี 16/11/51
Akureyri-ลอยกระทง เพ็ญเดือนสิบสอง 12/11/51
Akureyri-ทำบุญส่งท้าย-วัดไทยไอซ์แลนด์อาคูเรยรี 9/11/51
Reykjavik-สมาคมไทยถวายผ้าป่าสามัคคี 8/11/51 article
สรุปงานโครงการวัดไทยไอซ์แลนด์ สาขาอาคูเรยรี
Reykjavik-งานลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ (29/11/51) article
Akureyri-ทำบุญบ้านคุณนารีรัตน์(แหม่ม)พระสุนิน (26/10/51)
Denmark-ร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร 19/10/51
Denmark-ร่วมมุทิตาสักการะ 60 ปี พระครูวิสุทธิธรรมวิเทศ วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร 11-12/10/51
Akureyri-โครงการ"ออมทรัพย์-ออมบุญ" (รู้ใช้รู้จ่ายภายใต้เศรษฐกิจที่ฝืดเคือง)
Akureyri-ทำบุญวันเทโวโรหณะ วัดไทยไอซ์แลนด์ อาคูเรยรี (15/10/51)
Akureyri-โครงการเรียนภาษาไอซ์แลนด์ด้วยภาษาไทย 30 ชม. (ก.ย.-ต.ค.51)
Akureyri- ทำบุญออกพรรษา วัดไทยไอซ์แลนด์ สาขาอาคูเรยรี 12/10/51
Akureyri- สวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์วัดไทยไอซ์แลนด์ อาคูเรยรี 5/10/51 article
Akureyri- ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดไทยไอซ์แลนด์ สาขาอาคูเรยรี 5/10/51
Reykjavik-ทำบุญวันออกพรรษาที่วัดไทยไอซ์แลนด์ 5/10/2551
กิจกรรมชาวพุทธ-Dalvik-ทำบุญขึ้นบ้านใหม่คุณกนกวรรณ (น้อย) ศรีชัยมูล 5/10/2551
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri- ทำบุญขึ้นบ้านใหม่คุณนัทกาล (โอ๋) เจริญสุข 4/10/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Grenivik- ทำบุญวันเกิดและทำบุญบ้านคุณอำพร สวัสดี 28/9/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri- ทำบุญขึ้นบ้านใหม่คุณยันต์(หน่อย) ขันใกล้ 27/9/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri- ทำบุญบ้านคุณบุญหยก บำรุงจิตร 21/9/51
Hafnið - งานสวดพระอภิธรรมศพนางมณเฑียร นนท์ชมภู 22/09/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Ísafjörður ทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่ คุณสินธุ (ป้อม) สีดำ Pálína Sinthu Björnsson 21 /09/51 article
กิจกรรมชาวพุทธ-Ísafjörður ทำบุญบ้านคุณ Sophaporn Sandra Arnórsson(นุช) 20 /09/51
ทำบุญเปิดร้านอาหารไทย Reykjavik โดยคุณพัชรี พร้อมครอบครัว 13/09/2551
กิจกรรมชาวพุทธ-Ólafsfirði ทำบุญบ้านนารี (อ้อย)เกิดทะเล 7/9/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri ทำบุญขึ้นบ้านใหม่สายฝน เบ้าพิลา 6/09/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri ทำบุญบ้านวราภรณ์ ไชยสุวรรณ 30/08/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri ทำบุญบ้านจุฑามาศ(บุ๋ม)เบ้าพิลา 29/08/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Keflavík ทำบุญขึ้นบ้านใหม่อรสา(อุ๋ย) สมยงค์ หมู่บ้าน Garður เขต Keflavík 23/08/51
กิจกรรมชาวพุทธ-Akureyri-ทำบุญขึ้นบ้านใหม่สมจิตร (อ้อย)นวลบุญมา 10/8/51
เลี้ยงต้อนรับเอกอัครราชทูตไทยประจำเดือนมาร์ก 15 มิ.ย. 2551
มอบชุดนักฟุตบอลทีมวัดไทยไอซ์แลนด์ 19 ก.ค. 51 (Giving Dress for Watthai's Football Team 19 july 08)
ทำบุญเข้าพรรษา - วันอาสาฬหบูชา 19 ก.ค.2551 (Merrit Making on Asarahabucha Day and Khoapasa Day- 19 july 08)
บวชสามเณรภาคฤดูร้อน (12 ก.ค.2551) Ordination Novice in Watthaiiceland 12-07-2008
ลอยกระทง ปี 50 (17/11/50) Loykrathong Festival in Iceland
Reykjavik-โครงการครัวไทย สู่ไอซ์แลนด์ (2-3 ก.ค.2551)
Akureyri-ผ้าป่าสามัคคี ปี 2551 ณ บ้านริมทะเลของคุณวิภา สุดี 4-6/7/51
Reykjarvik-งานกงสุลสัญจรครั้งที่ 6/2551 (2-3 ก.ค.2551)
วัดกำลังวางระบบท่อน้ำทิ้ง article
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดไทยไอซ์แลนด์ (30 มิ.ย.- 7 ก.ค.2550) article
Ísafjörður- งานทำบุญขั้นบ้านใหม่ คุณศุภิสรา(ปู)สอนอยู่ article
หนูน้อยนพมาศ 2549 article
ภาพการปิดการเรียนการสอน article
Kopavogur เมืองที่วัดไทยอยู่ article
16 ข้อ"พุทธทำนาย" article
ประมวลภาพเหตุการณ์มหันตภัยคลื่นยักษ์ "สึนามิ" article
ทุ่งบัวตอง article
ไอซ์แลนด์ภาค 2 article
ประวัติประเทศไอซ์แลนด์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.