ReadyPlanet.com
dot
bulletชมภาพกิจกรรมต่างๆของวัดได้ที่นี้
dot
กิจกรรมทั่วไป
dot
bulletงานวันลอยกระทง
bulletนักพุตบอล ปี 2548
bulletดาวดวงเด่น
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletผู้จัดการรายวัน
bulletคม-ชัด-ลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletสำนักข่าวไทย
bulletสยามรัฐ
bulletรวมข่าวดังทั่วไป
bullet00112
dot
ข่าวกีฬา
dot
bulletThailandsport
bulletSiamsport
dot
เวปวัดไทยในกลุ่มสหภาพยุโรป
dot
bulletวัดพุทธาราม สวีเดน
bulletวัดศรีนครินฯ สวิส
bulletวัดไทยเดนมาร์ก
bulletวัดพุทธวิหาร เบอร์ลิน
bulletฟังเสียงสวดมนต์
bulletอากาศประเทศไอซ์แลนด์
bulletรวมลิงค์วัดไทยในต่างประเทศ
bulletวัดไทยเนอร์เวย์
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletวัดสระเกศ
bulletวัดพระพุทธบาทตากผ้า
bulletละคร หนัง เกมโชว์ อื่นฯ
bulletวัดไทยเดนมาร์ก
dot
เวปไซต์ท่องเที่ยวทั่วไป
dot
bulletbluelagoonไอซ์แลนด์
bullethttp://watthai.dk/
dot
ข่าวสารต่างๆๆ

dot
dot
เวปจองตั๋วของสายการบิน
dot
bulletสายการบินไอซ์แลนด์แอร์
bulletสายการบินภายในประเทศของไอซ์แลนด์
bulletสายการบินเอํกเพจ
bulletตรวจเวลาเที่ยวบินไอซ์แลดน์
bulletkeflavikairport.comเวลาเที่ยวบิน
bulletเวปตั่วเครื่องบินทั่วโลก
dot
ร้านอาหารไทย/Thai Food-Restaurant in Iceland
dot
bulletร้านครัวไทย - Krua Thai
bulletร้านครัวสยาม - Krua Siam
bulletร้านไทยช็อป-Thai Shop
bulletร้านสวัสดี - Sawatdee
bulletร้าน Thailand Take Away
bulletร้านไทยกริล - Thai Gril
bulletร้านแม่ย่า-Mea Ya
bulletร้านThaimattofan
dot
จองที่พักโรงแรมไทยและต่างประเทศ
dot
bulletจองที่พักโรงแรมทั่วโลก
bulletจองโรงแรมในประเทศไอซ์แลนด์
bulletจองตั๋วเครื่องบินทั่วโลก
bulletเกสท์เฮาส์ หอพัก อพาร์ทเม้นต์ โดยเจ้าของคนไทย
bulletดูหนังฟังเพลง
dot
ดูหนังฟังเพลง
dot
bulletดูหนัง ดูละคร ฟังเพลง ที่นี่ที่เดียว doothaitv.net
bulletวิทยุออนไลน์ฟ้าเดียวกัน
การทำใบรับรองประวัติจากกรมตำรวจ

 

 

กรณีผู้ร้องขอทำเอง (อยู่ในประเทศไทย)

  • ประชาชน หรือบุคคลทั่วไป(เจ้าของเรื่อง) สามารถขอถือแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ หรือเอกสารของตนเองจากสถานีตำรวจ หรือ ฝ่ายอำนวยการ 2 กองบังคับการอำนวยการตำรวจสันติบาล (กรณีเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ)เพื่อนำไปยื่นเรื่องขอตรวจสอบประวัติที่ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 กองทะเบียนประวัติอาชญากร (อาคาร 25 ชั้น 11) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • การแจ้งผลตรวจสอบประวัติแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ กรณีตรวจสอบไม่พบประวัติว่าได้เคยทำความผิดคดีอาญามาก่อนใช้ระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ กรณีตรวจสอบพบประวัติว่าได้เคยทำความผิดคดีอาญามาก่อนใช้ระยะเวลาไม่เกิน15 วันทำการ นับแต่วันที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน
  • หากมีความจำเป็นต้องการขอรับผลการตรวจสอบประวัติเป็นการเร่งด่วน ขอให้ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 กองทะเบียนประวัติอาชญากร (อาคาร 25 ชั้น 11) ซึ่งจะได้รับผลการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ

 

กรณีผู้ร้องขอพำนักอยู่ในต่างประเทศ

         ท่านสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายังศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ โดยต้องจัดเตรียมเอกสารสำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้

     1.1 สำหรับบุคคลสัญชาติไทย  

1.)สำเนาหนังสือเดินทาง        

          2.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          3.) สำเนาทะเบียนบ้าน

         4.) สำเนาทะเบียนบ้าน

         5.) สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือหนังสือรับรองการเรียน รด. หลักสูตร 3 ปี หรือ 5 ปี สำหรับชายไทยอายุ 20 ปี ขึ้นไป และ สด.9 สำหรับชายไทย อายุ 17-19 ปี)

         6.) สำเบาใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)

         7.) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

         8.) แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ จำนวน 3 แผ่น (ท่านสามารถติดต่อขอรับพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่สถานที่ตำรวจในประเทศนั้น ๆ เช่น สถานีตำรวจเมือง Reykjavik  สถานีตำรวจเมือง Akureyri (LOGLEGLAN AKUREYRI) หรือเมืองที่ท่านอยู่อาศัย และที่สถานกงสุลไทย ประจำประเทศไอซ์แลนด์ Mr.Kjarton  Borg โทร.565 7121 email:kborg@simnet.is

          พร้อมประทับตรารับรองจากเจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์ลายนิ้วมือด้วย

                   

          แบบฟอร์มพิมพ์ลายนิ้วมือนี้ ผู้ร้องขอซึ่งอยู่อาศัยในประเทศไอซ์แลนด์ สามารถไปที่สถานีตำรวจในเมืองที่ท่านอยู่ และกระทำให้ จำนวน 3 แผ่น เช่น สถานีตำรวจเมือง Reykjavik สถานีตำรวจเมือง Akureyri   เป็นต้น  

       รวมทั้งสามารถไปขอที่แบบฟอร์มพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่สถานกงสุลไทยไอซ์แลนด์ Mr.Kjarton  Borg                                

 

          9.)ซองไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงตนเองพร้อมติดแสตมป์ เพื่อศูนย์บริการ ฯ จะได้จัดส่งหนังสือรับรองความประพฤติกลับไปให้

          ทังนี้ผู้ขอหนังสือรับรองความประพฤติต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารต่าง ๆ ข้างต้นด้วย

สถานที่ตั้งศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ และการติดต่อ

              ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ
              ตั้งอยู่ที่ อาคาร 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1
              เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330
 โทรศัพท์ 0-2205-2168 , 0-2205-2169
              Fax 0-2205-2169 e-mail: pcsc@police.go.th

ระยะเวลาดำเนินการ

          หากศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติตรวจสอบแล้วพบว่าท่านไม่มีประวัติคดีอาญาหรือพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงศูนย์บริการฯจะออกหนังสือรับรองความประพฤติให้ภายใน 7 วันทำการ

การรับหนังสือรับรองความประพฤติ
          สามารถทำได้ 3 วิธี คือ
              • มารับด้วยตนเอง
              • มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน
              • ให้ศูนย์บริการฯจัดส่งหนังสือรับรองความประพฤติให้ทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ท่านต้องจัดเตรียมซองไปรษณีย์ จ่าหน้าซองที่อยู่ถึงตัวเองพร้อมติดแสตมป์เพื่อศูนย์บริการฯจะได้จัดส่งหนังสือรับรองความประพฤติกลับไปให้

งความประพฤติต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารต่างๆ ข้างต้นด้วย

ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

http://pcscenter.sb.police.go.th/service.phpกงสุลไทย-Consul Thai

สถานที่ติดต่อ Mr.Kjartan Borg กงสุลไทย-Consul Thai
ศูนย์รวมวัฒนธรรมนานาชาติ คือ สถานที่จะช่วยท่านได้เมื่อมี "ปัญหา"
วิธีการขอใบอนุญาตทำงาน- และใบอนุญาตอยู่อาศัย ในประเทศไอซ์แลนด์
ล่ามภาษาไอซ์แลนด์ (ให้บริการช่วยเหลือคนไทย)
การทำหนังสือมอบอำนาจ
Article Name: Column3 - Article2
Article Name: Column3 - Article1Copyright © 2010 All Rights Reserved.